torsdag 23 oktober 2014

En stor och ljuvlig filt


 Tanken på att sticka en filt kan verka en aning överväldigande, men detta har faktiskt varit ett perfekt projekt att ta med eftersom jag har stickat en ruta i taget. Dessutom är mönstret oerhört enkelt och passar bra som film- och bokstickning. Många timmar "Downton Abbey" och "Främlingen" är instickade i denna filt.

En annan bra grej är att den är stickad helt i spillgarner. När min moster Ingrid spinner garn blir det ibland lite garn kvar på spolarna som inte räcker till hela härvor, så då och då får jag en back med garner att nysta av från spolarna och denna filt är stickad helt i detta garn som annars skulle slängas.

Nåväl. Totalt blev det 48 rutor som är ca 28 x 28 cm. Jag sydde ihop rutorna så att det är åtta på längden och sex på bredden och filten blev väldigt stor: ca 224 x 168 cm.

Mönster till stora filten:

Stickor 5mm
Solkustens Spinnverkstads 2-trådiga garn (det går åt ca 40 g garn till en ruta, storlek på filten väljer du själv)
Masktätheten spelar inte så stor roll, känn efter själv vilken fasthet du vill ha på filten.

Lägg upp 80 m med korsuppläggning i den första färgen.
Sticka 38 rm, LLS, sätt en markör på stickan, 2r tills, sticka 38 rm.

[Byt färg
Varv 1: Rm
Varv 2: Sticka rm tills 2 m innan markören, LLS, lyft markören, 2 r tills, sticka rm tills varvet är slut]

Upprepa [-] tills du har 2 m kvar, ta av garnet och dra garnet genom maskorna. För att underlätta monteringen rekommenderar jag att vänta med att fästa trådar på enskilda lappar innan monteringen.
Sy ihop filten t.ex. med masksöm längs de stickade kanterna och kastsöm längs uppläggningskanterna. Fäst alla trådar, tvätta filten försiktigt och låt plantorka. Vira in dig i filten när den är torr och drick en kopp té.

Förkortningar:
LLS - lyft, lyft, sticka - lyft över två maskor som om du skulle sticka dom till höger sticka och sticka ihop dem i bakre maskbågen.
2 r tills - sticka ihop två räta maskor.
Rm - räta maskor.

The big blanket - English


A mere thought of knitting a blanket may be intimidating, but this one is actually the perfect “grab and go” project since you knit each square separately. The pattern is also extremely simple and suits very well as film- or book-knitting. Another good thing about this blanket is that it can be knitted of waste yarn, thereby using up all the fiber you’d otherwise throw away (or god forbid store forever).

The blanket consists of 48 squares measuring 28 x 28cm. I chose to sew them so that the blanket is 6 squares wide and 8 squares long, giving the measurement of 224 x 228 cmPattern:

Needles: 5mm
Yarn: Solkustens Spinnverkstads 2-ply (each square takes approximately 40g of yarn but you can adjust the size of the blanket yourself).

Gauge: it does not really matter what gauge you get. Make a swatch and choose the gauge you like most.


With CA cast on 80 sts using long-tail cast on. K38, SSK, PM, K2tog, K38.


[switch colour

Row 1: K

Row 2: K until 2sts left before M, SSK, SM, K2tog, K the rest of the stitches]

Repeat [-] until you have 2 sts left, cut yarn and pull it through the sts. To make the finishing easier do not weave in ends until all pieces are sewn together. Graft the squares using for example kitchener stitch along the knitted edges and whipstitch for the cast on edges. Weave in ends, soak the blanket and spread it to dry. Snuggle in your blanket and drink a cup of tea.

Abbreviations:

SSK - slip slip knit

K2tog - knit two sts together

K - knit

M- marker

SM - slip marker

PM - place marker
CA - colour A

CB - colour B
  


The Big Blanket - Spanish

La sola idea de tejer una manta puede ser intimidante, pero ésta en realidad es el perfecto proyecto "coger y salir"  ya que cada cuadrado se teje por separado. El patrón también es extremadamente simple y se adapta muy bien como película o un libro de tejer. Otra cosa buena acerca de esta manta es que puede ser tejida con restos de lanas, utilizando para ello todos los materiales que de otro modo tendríamos que tirar (o, Dios no lo quiera, almacenar para siempre).

La manta se compone de 48 cuadrados que miden 28 x 28 cm cada uno. Yo elegí coserlos porque la manta tiene 6 cuadrados de ancho y 8 los cuadrados de largo, dando la medida de 224 x 228 cm.

Materiales
Agujas (rectas o circulares) de 5mm
Lana Worsted / 10 ply (9 wpi) (cada cuadrado lleva aproximadamente 40 gramos de hilo, pero el tamaño de la manta puede ser ajustado a sus necesidades)
1 Marcador

Tensión
En este caso no es importante. Haga una muestra y escoja la tensión que más le guste.

Abreviaciones
D                   Derecho
SSK      Deslizar, uno por uno, 2 puntos tomados del derecho, regresarlos a la aguja izquierda y tejerlos juntos tomados por el bucle de atrás.  
2PJD              Tejer 2 puntos juntos al derecho
M                  Marcador
DM                Deslizar marcador
PM                Poner marcador
CA                 Color A
CB                 Color B


Con  el CA MONTAR 80 puntos con el método de la hebra larga y a continuación tejer la fila de configuración o apretamiento: 38D, SSK, PM, 2PJD, 38D.

[Cambiar de color (se van alternando los colores A y B)
Fila 1: Todos los puntos del DERECHO
Fila 2: DERECHOS hasta 2 puntos antes del marcador,  SSK, DM, 2PJD, DERECHOS el resto de los puntos]

Repetir lo contenido entre ] hasta que tenga 2 puntos a la izquierda, corte de hilo y entretéjalo a través de los puntos

Para hacer más fácil el acabado no entretejer en los extremos hasta que todas las piezas estén cosidas juntas

Unir los cuadrados usando, por ejemplo, el punto Kitchener a lo largo de los bordes tejidos y el punto WhipStitch para cerrar en los bordes.

Entretejer los extremos, remojar la manta y extenderla para secar.

Acurrucarse en su manta y beber una taza de té!!!
onsdag 22 oktober 2014

Långa socklappssockorI våras bjöd jag hit ett fantastiskt fint stickgäng och fick då i present en helt underbar socklapp av Lotta - mer känd som Tant Kofta. Den hade hon förstås färgat själv och färgerna var helt mitt i prick mina färger.

Med ett så fantastiskt garn ville jag inte störa med strukturmönster - så detta fick bli helt släta sockor utan krångligheter, stickade från tån tills garnet tog slut. Jag har använt stickor 2,25 mm, 60 m runt om och en sweet tomato heel.

Vill ni själva sticka såna här sockor vet jag att Tant Kofta kommer att vara på syfestivalen i Älvsjö nu i helgen och ha med en hög nyfärgade socklappar.

onsdag 15 oktober 2014

Hitofude - tredje gången gillt
Eftersom detta är den tredje koftan jag stickar efter samma mönster behöver jag väl inte ens nämna att jag gillar detta mönster? Jag tycker att allt med konstruktionen av koftan är oerhört smart och väl genomtänkt - allt stickas samtidigt i ett enda stycke, när du är klar krävs ingen montering och det är två ynka trådar att fästa (plus de där du byter nystan). Inga tråkiga ärmar som är kvar till sist, inga sömmar, inga knappkanter.

Garnet är från Tant Kofta - hon har färgat upp det åt mig på beställning. Färgen får ett sånt djup och garnet har ett väldigt fint fall (det innehåller silke). Precis två härvor gick åt och kvalitén heter "sidenvägen".

Jag använde stickor 3,5 mm och stickade stl S. Jag själv är snarare M men den förra jag stickade tycker jag blev en aning stor. Mönstret heter Hitofude.
söndag 12 oktober 2014

Får me!Vem vill inte ha sockor med får på? Det frågade sig Eddy och gjorde således mönstret till dessa sockor. Jag kan inte annat än hålla med.

Mönster: Får me av Evelina Roos. Mycket bra mönster: enkelt, välskrivet och väldigt tydligt.
Garn: Det gröna är regia, det ljusgråa lang jawoll, det bruna nåt gammalt sockgarn och det vita entrådigt från solkustens spinnverkstad.
Stickor: 2,25 mm addi sock rockets - superbra strumpstickor.

lördag 4 oktober 2014

Två nya mönster!

 Låt mig presentera sjalen Picea!

Picea är en enkel sjal stickad på stickor 4,5 mm i solkustens entrådiga garn som det går åt två härvor av. Du börjar i mitten av sjalen med några få maskor och stickar rätstickning i två färger ungefär tills du tröttnar, sedan avslutas sjalen med en lagom lång spetsstickad bård i en färg och virkad avmaskning i den andra färgen.

Picea har ett lättmemorerat mönster och stickas upp snabbt. Sjalen är på grund av sin avlånga form enkel att bära till det mesta.

Mönstret går att köpa från Solkustens Spinnverkstad.


Och titta här! Sveriges första nätbaserade sticktidnings första nummer har kommit ut, och ett av mina mönster är med, och inte nog med det, på framsidan! Läs mer om tidningen här och titta närmare på sjalen här.

Sjalen är stickad i filisilk färgat av Tant Kofta, ett helt ljuvligt garn! Har ni inte testat det så gör det. Till sjalen går det åt två härvor.